Jak wygląda pierwsza wizyta u seksuologa?

W Polsce nieczęsto rozmawia się otwarcie na tematy związane z seksualnością. Jest to temat tabu w wielu rodzinach. W szkołach nie ma edukacji seksualnej. Przyczynia się to do tego, że ludzie nie mają łatwego dostępu do rzetelnej i sprawdzonej wiedzy. Prowadzić to może do tego, że osoby mające problemy natury seksualnej nie zgłaszają się na konsultacje do seksuologa, starają się sami sobie poradzić, co skutkuje pogłębianiem się kłopotów. Niekiedy wiele lat, ludzie odwlekają decyzję o skorzystaniu z konsultacji seksuologicznej. Nie ułatwiają tego stereotypy, nieprawdziwe informacje krążące wokół seksualności. Wstyd i lęk nie pomagają, a dotyczyć mogą głównie obawy dotyczącej tego, że ktoś może ocenić, wyśmiać czy osądzić. Jeśli ktoś czuje potrzebę czy chce się zapisać do seksuologa to nie warto zwlekać, albowiem dotyczy to poprawy komfortu życia i zadbania o swoje zdrowie.  

Kim jest seksuolog

Seksuolog to osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia, pedagogika lub ma ukończony kurs psychoterapii lub studia medyczne i dodatkowo odbyła kurs z zakresu seksuologii. Jeśli problem jest natury psychicznej to należałoby udać się do seksuologa psychologa lub/i psychoterapeuty seksuologa. Jeśli natomiast problem jest natury medycznej, wtedy trzeba wykonać dodatkowe badania diagnostyczne, następnie włączyć farmakoterapię, do czego ma uprawnienia lekarz. 

Postawa i podejście seksuologa

Postawa seksuologa jest nacechowana neutralnością, nie będzie oceniał, wyśmiewał czy osądzał, co znacznie ułatwia przełamania zawstydzenia i skrępowania. Sfera seksualna jest sferą bardzo wrażliwą i intymną, dlatego też mówienie o niej z nowopoznaną osobą nie należy do najłatwiejszych. Nie należy się martwić, że nie będzie się wiedziało, jak rozpocząć i co powiedzieć. Seksuolog to specjalista, który pokieruje całym spotkaniem, będzie zadawał odpowiednie pytania, aby uzyskać niezbędne informacje do zaplanowania dalszych konsultacji czy leczenia.  

Pytania jakie mogą się pojawić podczas konsultacji seksuologicznej

 

Konsultacja rozpoczyna się od ogólnych pytań. Omówiony zostaje powód zgłoszenia i jego okoliczności. Zostaną postawione pytania o wcześniejsze leczenie – psychoterapeutyczne, psychiatryczne, uzależnienia, przebyte choroby, przyjmowane leki. Zostaną też poruszone kwestie zdrowotne w rodzinie. Na podstawie tego omówienia seksuolog będzie mógł wstępnie ocenić czy podłoże trudności ma charakter psychiczny czy medyczny. Na kolejnych sesjach będą zbierane informacje na temat dotychczasowych doświadczeń, ważnych wydarzeń, relacji interpersonalnych, rozwoju i ekspresji seksualności. 

Przebieg terapii seksuologicznej

Po wcześniej zebranym wstępnym i pogłębionym wywiadzie zostaje postawiona diagnoza, a z nią plan leczenia. Może się zdarzyć też tak, że pacjent zostanie skierowany do lekarza celem wykonania badań lub uzna, że problem powinien zostać rozwiązany za pomocą terapii par.  

Praca indywidualna może dotyczyć przywrócenia zdrowia seksualnego. Skupiać się będzie wokół obrazu siebie i przekonań na temat współżycia, relacji międzyludzkich, zmiana zachowań, wdrażanie nowych sposobów dbania o swoje potrzeby seksualne, itp. Psychoterapia jest procesem głębokim, w trakcie, którego można przepracować traumatyczne doświadczenia zarówno te, które wydarzyły się bardzo dawno temu, jak i te, które pojawiły się stosunkowo niedawno. Praca dotyczyć może akceptacji swojej seksualności, jak na przykład akceptacja tożsamości płciowej i orientacji seksualnej, nawiązywanie i podtrzymywanie relacji, uzyskiwanie satysfakcji seksualnej, pozbycie się dolegliwości bólowych.