Seksuologia, seksuolog i uprawnienia – do kogo się zgłosić?

Seksuologia jest dziedziną nauki zajmującą się szeroko pojętą seksualnością człowieka. Dyscyplina ta zawiera w sobie wiedzę z nauk medycznych, z psychologii, pedagogiki, socjologii, biologii, styki, prawa i teologii. Dzieli się na trzy specjalności:  

  • seksuologia sądowa dotyczy łamania prawa związanego z seksualnością (molestowanie seksualne, gwałty, wykorzystanie seksualne, przestępstwa związane z osobami poniżej 15 roku życia, itp.) 
  • seksuologia kliniczna (zaburzenia seksualne); 
  • seksuologia społeczna (seksualność w kulturze); 

Aby zostać seksuologiem należy ukończyć dwuletnie szkolenie z danej specjalizacji. Uprawnienia seksuologa może uzyskać: lekarz, psycholog, psychoterapeuta, pedagog. 

Lekarz ginekolog seksuolog, urolog seksuolog

Osoba, która ukończyła studia medyczne, dlatego też ma uprawnienia do przepisania leków. Tylko i wyłącznie lekarz seksuolog ma prawo do wykonania badania fizykalnego.  Zlecić może wykonanie dodatkowych badań (morfologia, badania moczu, badania hormonów, itp.). Wyniki badań analizuje i wyciąga z nich informacje, które pozwalają na określenie dalszych kroków leczenia. Podczas wizyty udziela poradnictwa, prowadzi psychoedukacje. Może dokonać rozróżnienia czy zaburzenie z jakim pacjent się zgłasza dotyczy sfery psychicznej, czy jest związane z dysfunkcją, któregoś z narządów, a to pozwala na kierowanie procesem leczenia.  

Lekarz psychiatra seksuolog

Również posiada uprawnienia do przepisania leków. Podczas wizyty, konsultacji udziela poradnictwa, prowadzi psychoedukację. Osoby korzystające z leczenia psychiatrycznego, mogą liczyć na dobranie w taki sposób leków, aby w jak najmniejszym stopniu wpływały negatywnie na seksualność pacjenta. Warto jednak pamiętać, że lekarz może podjąć decyzje o włączeniu leczenia, mimo skutków niepożądanych w sferze seksualnej, powodem tego może być koniczność utrzymania pacjenta przy życiu lub/i utrzymania go przy sprawności w funkcjonowaniu w życiu codziennym, utrzymaniu ról społecznych. Zleca wykonywanie dodatkowych badań (skierowania), dokonuje analizy wyników badań, dzięki czemu może przekierować pacjenta na dalsze leczenie do psychoterapeuty, ginekologa, urologa.  

Psycholog seksuolog

Posiada ukończone studia na kierunku psychologia. W przeciwieństwie do lekarzy nie może wykonywać badań lekarskich, nie przepisuje leków i skierowań na badania. Może za to prowadzić poradnictwo i psychoedukacje, wykonuje testy i diagnozy. Nie prowadzi psychoterapii. 

Psychoterapeuta seksuolog

Psychoterapeuta uzyskał tytuł magistra na kierunku psychologia, pedagogika, socjologia oraz ukończyła lub jest w trakcie szkoły psychoterapii i ma uprawnienia do prowadzenia terapii. Udziela poradnictwa i psychoedukacji oraz może prowadzić psychoterapię (indywidualną, par) osób dotkniętych zaburzeniami seksualnymi lub odczuwających dyskomfort w sferze seksualnej. Prowadzi terapię, ale nie wykonuje badań fizykalnych ani przepisać leków czy zwolnień lekarskiego.